DavidIckeFan

Nowy Porządek Świata nie jest niezwyciężony

Wakcynologia w służbie depopulacji

with one comment

Umiłowani przywódcy pracowicie wykorzystali okres wakacyjnego uśpienia naszego mniej wartościowego, tubylczego narodu. Uchwalili prawo, które pod względem swojego barbarzyństwa stanowi ewenement w skali światowej. W końcu Polska jako kraj pilotażowy NWO musi się wykazać (posłuszeństwem).

Na mocy uchwalonych przepisów prawa w ręce Sanepidu przekazana została władza absolutna. Od teraz o tym, czy mamy na obszarze kraju do czynienia z epidemią decydować będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna, która otrzymała także uprawnienia do przeprowadzania w takiej sytuacji przymusowych szczepień.

Warto wspomnieć, że nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej spotkała się w Sejmie z jednogłośną aprobatą. Nie pozostawia to żadnych złudzeń, iż „nasi” posłowie reprezentują interesy ponadnarodowych korporacji farmaceutycznych. Do nowelizacji ustawy wprowadzono w Senacie drobne (interpunkcyjne) korekty i ostatecznie została ona podpisana przez prezydenta.

Jeśli nawet ustawę uda się skierować do Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie potwierdzi jej niezgodność z Konstytucją, będzie ona prawdopodobnie obowiązywać jeszcze przez dłuższy czas. Zdarza się, że TK daje pół roku na naprawę wadliwego prawa, które w tym czasie pozostaje w mocy.

Osobom niezorientowanym w temacie szczepień polecam jak najszybsze zapoznanie się z poniższymi materiałami.

Reklamy

Written by DavidIckeFan

19 sierpnia 2012 at 13:25

Ważne pytania

3 Komentarze

Kim jesteśmy?

Większość uważa, że są ludźmi, że są ciałem. Ciało wraz z jego bezpośrednim polem energetycznym (tzw. polem aurycznym) nazywane jest umysłem. Umysł z kolei jest interfejsem (pośrednikiem) pomiędzy Świadomością a tą rzeczywistością. Jesteśmy nadzwyczajnie nieskończoną, wielopoziomową Świadomością, która poprzez interfejs nazywany ciałem doświadcza zakresu częstotliwości nazywanego światłem widzialnym.

Częstotliwość Świadomości jest zbyt wielka, a co bardziej istotne zbyt różna od częstotliwości rzeczywistości, której doświadczamy, aby Świadomość mogła bezpośrednio z nią oddziaływać. Analogicznie twoje ciało nie może przejść przez ścianę ponieważ częstotliwość twojego ciała jest zbyt bliska częstotliwości ściany. Z kolei fala radiowa bez problemu przechodzi przez ścianę ze względu na różnicę w częstotliwościach.

Jeśli chcesz podłączyć się do rzeczywistości nazywanej Internetem, nie możesz usiąść sobie przy pustym biurku i wejść do Internetu. Potrzebujesz łącznika (pośrednika, interfejsu), czyli komputera. Analogicznie działa Świadomość. Człowiek jest doświadczeniem, nie zaś tym, kim jesteś!

Czym jest świadomość?

Świadomość na swoim najwyższym poziomie jest całkowitym potencjałem, całkowitym zbiorem wszystkich możliwości. Wszystko jest formą świadomości. Wszystko wyłania się ze Świadomości i wszystko do niej powraca. Także umysł jest formą świadomości. Jest on jednak formą Świadomości, na którą nałożono ograniczenia.

Gdzie jesteśmy?

Jesteśmy we wszechświecie wirtualnej rzeczywistości. Rzeczywistość, której doświadczamy przy pomocy ciała jest tak samo realna, jak wirtualna rzeczywistość symulacji komputerowych. Jedyna różnica polega na tym, że nasza rzeczywistość jest znacznie bardziej wyrafinowana od tej komputerowej.

Wszystkie pięć zmysłów odbiera informacje wibracyjne (w przypadku słuchu jest to oczywiste), zamienia je na sygnały elektryczne (inną formę tych samych informacji), które przekazywane są następnie do mózgu. Mózg dekoduje informacje i tworzy rzeczywistość i tylko w nim rzeczywistość istnieje w takiej formie, w jakiej myślimy, że istnieje na zewnątrz. Na zewnątrz istnieje tylko energia. Analogicznie jedynym miejscem, w którym istnieje telewizja w takiej formie jak obraz, jest ekran telewizora. Wszędzie indziej są to fale o określonych częstotliwościach.

Co jest sednem spisku (NWO)?

Sednem spisku jest sprawienie abyśmy uwierzyli, że jesteśmy interfejsem (ciałem) i zapomnieli, że jesteśmy tym, co działa poprzez interfejs – Świadomością. Ciało jest biologicznym komputerem. Oznacza to, że nie tylko może reagować na dane w taki sposób, jak zostało do tego zaprogramowane ale także do pewnego stopnia może myśleć na swoje potrzeby.

Mózg dekoduje rzeczywistość według programu nazywanego przekonaniem. Można zatem wprowadzając odpowiednie przekonania sprawić, aby populacja doświadczała zmanipulowanej rzeczywistości. Właśnie to się dzieje! Najważniejszym przekonaniem, które jest w nas programowane, to przekonanie o maluczkości, słabości oraz niemocy. Dzięki niemu można nas kontrolować. Kto jest największym programistą na Ziemi? Media głównego nurtu, telewizja w szczególności.

Możemy używać ciała wiedząc, że jest pośrednikiem pomiędzy Świadomością a rzeczywistością, której doświadczamy. Jeśli jednak tracimy kontakt ze Świadomością, stajemy się więźniami umysłu. Cały system jest zaprojektowany tak, aby nasz punkt postrzegania rzeczywistości znajdował się na poziomie umysłu, nie zaś na poziomie Świadomości. Ciągły stres powoduje zamknięcie czakry serca (pierwszego głównego połączenia do Świadomości). Natomiast system edukacji „troszczy się”, aby rozwijały się jedynie nasze lewe półkule mózgów, które „widzą” wszystko jako strukturę, złożoność, zamiast jako jedność (prawa półkula – drugie główne połączenie do Świadomości).

Kiedy tracimy kontakt ze Świadomością, przestajemy czerpać inspiracje z intuicyjnych poziomów wiedzy (Świadomości). Uzyskujemy je zatem jedynie poprzez pięć zmysłów. Te jak wiadomo kontrolowane są przez media, system edukacji oraz tych, którzy już zostali zaprogramowani i zaczęli programować nas.

Jeśli utrzymujemy kontakt ze Świadomością, jesteśmy w tym świecie fizycznie ale nasz punkt postrzegania jest poza nim. Mamy dostęp do intuicyjnych poziomów wiedzy oraz widzimy rzeczy, których nie mogliśmy dostrzec będąc zablokowanymi na poziomie umysłu.

Czym jest czas?

Iluzją. Na poziomie Świadomości nie ma czasu, jest tylko „teraz”. Wszystko dzieje się razem. To umysł wybiera wydarzenia i tworzy z nich sekwencje konstruując iluzję nazywaną czasem. Nie czuję się zobowiązany udowadniać nieistnienia czegoś, czego istnienia nikt nigdy nie udowodnił. Całe społeczeństwo jest oparte na czymś czego nie ma! Zaskakujący paradoks. Czas jest dla manipulatorów bardzo użytecznym narzędziem. Poprzez rozciąganie nas w przeszłość, która jest zaledwie wspomnieniem i przyszłość, która jest jedynie prognozą zostajemy wyciągnięci z jedynego miejsca, w którym możemy się znajdować i z jedynego „czasu”, w którym możemy cokolwiek zmienić, czyli z „teraz”.

Czy pozostanę na poziomie umysłu?

Pozostaniesz na poziomie umysłu (rozumu), czy podążysz za swoją intuicją (sercem)? To wybór pomiędzy byciem zniewolonym a byciem wolnym. Na to pytanie musisz sam sobie udzielić odpowiedzi.

DAVID ICKE – Spisek mający zniewolić ludzkość, natura rzeczywistości i kim naprawdę jesteśmy

Polecam obejrzeć sobie ponownie film „Matrix”. Być może teraz zrozumiesz, o co chodziło jego autorom.

Written by DavidIckeFan

2 kwietnia 2011 at 17:17